ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม2019-06-14T12:52:40+07:00

จิสด้าเปิดตัว G-MOS ระบบภูมิสารสนเทศเชิงพื้นที่

By |20/09/2024|

12 กันยายน 2562 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ อว. โดยสำนักงานพัฒน [...]

Road Show สร้างการรับรู้การดำเนินงานพื้นที่สีเขียวนอกเขอนุรักษ์ “ชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัว ตามหลัก BEDO Concept” ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

By |17/09/2024|

"พื้นที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์ ชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัว ตามหลัก BEDO concept"             [...]

สำนักประยุกต์และบริการภูมิสารสนเทศ เข้าร่วมบรรยายและขับเคลื่อนการนำระบบภูมิสารสนเทศเพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทางทะเล พื้นที่ฝั่งทะเลอันดามัน (Andaman Sea Rescue)

By |01/08/2024|

วันที่ 31 ก.ค. 62 ณ สำนักงานศูนย์แจ้งเหตุช่วยเหลือนักท่องเที่ยวทางทะเลจังหวัดกระบี่ [...]

จิสด้าได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศด้านข้าว และ Global rice ในงานวันนัดพบเกษตรกร (Field day)

By |01/08/2024|

เมื่อวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา จิสด้าได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการเทคโนโลยีภูมิส [...]

ตัวชี้วัดใดก็ทำลายใจที่เป็นสุขไม่ได้

By |25/06/2024|

19-20 มิถุนายน 2562  พช.จับมือจิสด้าลงพื้นที่ลดเหลื่อมล้ำระดับครัวเรือน แม่ฮ่องสอนชื่อนี้ [...]

จิสด้าเข้าร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยี RS และ GIS

By |13/03/2024|

เมื่อวันที่ 7-8 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร ตำบลพระธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวั [...]

จิสด้าร่วมจัดนิทรรศการถ่ายทอดเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ณ กรมการข้าว

By |13/03/2024|

เมื่อวันที่ 5 - 8 มิถุนายน 2562 ณ กรมการข้าว เขตจัตุจักร กรุงเทพฯ  จิสด้าเข้าร่วมจัดนิทรร [...]

สำรวจและติดตามกิจกรรมลดความเหลื่อมล้ำครัวเรือนตกเกณฑ์รายได้ ปี 2561

By |13/03/2024|

22 - 23 พฤษภาคม 2562 ฝ่ายความมั่นคงทางสังคม (จิสด้า) และศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน พ [...]

โครงการตรวจสอบความถูกต้องของผลการวิเคราะห์จุดการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ป่าชายเลน จังหวัดจันทบุรี และ จังหวัดตราด

By |13/03/2024|

วันจันทร์ ที่ 4 มีนาคม ถึง ศุกร์ ที่ 8 มีนาคม 2562 ทาง GISTDA ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความถูกต [...]