“พื้นที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์ ชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัว ตามหลัก BEDO concept”

                    วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562 ผู้แทนสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) เข้าร่วมงาน Road show สร้างการรับรู้การดำเนินงาน “พื้นที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์ ชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัว ตามหลัก Bedo concept” ณ ห้องประชุม Grand Hall 1 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดี กรุงเทพมหานคร โดยท่านปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานกล่าวเปิดงานและเยี่ยมชมนิทรรศการ ชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัว ตามบูธหน่วยงานที่เข้าร่วมฯ มีองค์กรชุมชนต่างๆเข้าร่วมแสดงและจำหน่ายสินค้าชุมชนซึ่งมาจากทั่วภูมิภาค

                    มีเวทีเสวนาวิชาการ ในหัวข้อ “การบูรณาการความร่วมมือสร้างการรับรู้ความเข้าใจขับเคลื่อนการดำเนินงานพื้นที่นอกสีเขียวอนุรักษ์” และเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากชุมชนต้นแบลบการดำเนินงานพื้นที่สีเขียวนอกพื้นที่อนุรักษ์ “ชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัว ตามหลัก BEDO Concept” ในส่วน สทอภ. ได้ร่วมแสดงนิทรรศการ การใช้งาน Application “ชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัว” และสาธิตการใช้งานให้กับผู้เข้าร่วมงาน พร้อมจัดสอนการใช้แอพฯ แบบกลุ่มในช่วงบ่าย