วันที่ 31 ก.ค. 62 ณ สำนักงานศูนย์แจ้งเหตุช่วยเหลือนักท่องเที่ยวทางทะเลจังหวัดกระบี่ จิสด้า นำโดย ผอ.ศิริลักษณ์ พฤกษ์ปิติกุล ผอ.สำนักประยุกต์และบริการภูมิสารสนเทศ นายวัชระ เกษเดช และนายณัทธร แก้วภู่ นักภูุมิสารสนเทศชำนาญการ เข้าร่วมบรรยายและขับเคลื่อนการนำระบบภูมิสารสนเทศเพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทางทะเล พื้นที่ฝั่งทะเลอันดามัน (Andaman Sea Rescue) ให้แก่ศูนย์แจ้งเหตุช่วยเหลือนักท่องเที่ยวทางทะเลจังหวัดกระบี่ ไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน เป็นการต่อยอดตามความร่วมมือ LOI ระหว่างจิสด้า และจังหวัดกระบี่