อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม จ.ตรัง ประกาศปิด 4 เกาะท่องเที่ยวชื่อดัง 4 เดือน และปิด “ถ้ำมรกต” เป็นเวลา 1 เดือน เพื่อความปลอดภัยในช่วงมรสุมที่มีคลื่นลมแรง และเพื่อพักฟื้นแหล่งท่องเที่ยว

นายพริษฐ์ นราสฤษฏ์กุล เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ทำหน้าที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม จังหวัดตรัง ได้ลงนามประกาศปิดการท่องเที่ยว และพักแรมในเขตอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม ซึ่งดำเนินการขึ้นทุกปีในช่วงโลว์ซีซัน หรือช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยวที่จะตรงกับหน้ามรสุมของภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามัน ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม ที่จะปิดการท่องเที่ยว และพักแรมในครั้งนี้ ได้แก่ บริเวณเกาะมุก เกาะกระดาน เกาะเชือก และเกาะแหวน ช่วงเวลาปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 หรือปิดให้บริการเป็นระยะเวลา 4 เดือน และบริเวณถ้ำมรกต หนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวสุดอันซีนของ จ.ตรัง ซึ่งจะปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1-30 กันยายน 2565 หรือจะปิดให้บริการเพียงแค่ 1 เดือน

ทั้งนี้ การประกาศปิดการท่องเที่ยว และพักแรมในเขตอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมดังกล่าว ดำเนินการขึ้นเพื่อให้การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องอากาศในแต่ละฤดูกาล และความสามารถในการรองรับได้ของทรัพยากร ตลอดจนมีความชัดเจนสำหรับการดำเนินกิจกรรม หรือการอนุญาตเพื่อการท่องเที่ยว และการประชาสัมพันธ์ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยว ที่สำคัญคือเป็นการเปิดโอกาสให้ทรัพยากรธรรมชาติได้ฟื้นตัวเป็นระยะเวลาถึง 4 เดือน รวมทั้งสร้างความปลอดภัยต่อการท่องเที่ยว เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวเป็นหน้ามรสุม อันไม่เหมาะสำหรับการออกไปท่องเที่ยวทางทะเล เพราะมีฝนตกหนัก และมีคลื่นลมแรง โดยอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม มีกำหนดเปิดให้บริการท่องเที่ยว และพักแรมอีกครั้งในวันที่ 1 ตุลาคม 2565 เพื่อเตรียมรับช่วงเปิดไฮซีซันหน้า

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

แหล่งข่าว