หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้อมก๋อย ได้สนธิกำลังตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ บริเวณป่าชุมชนบ้านหลิม ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าอมก๋อย

2021-09-23T11:54:58+07:00

วันที่ 18 กันยายน 2564 เวลา 08:30 - 16:30 น. หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้อมก๋อย เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.22 ( [...]