วันที่ 2 ต.ค. 2562 เมื่อเวลา 11.14 น. และ 12.41 น. ข้อมูลภาพจากดาวเทียมระบบ MODIS ไม่พบค่าฝุ่นละออง PM2.5 เนื่องจากมีปริมาณเมฆหนาแน่น ไม่สามารถแยกฝุ่นออกจากกลุ่มเมฆได้

———————————————————————————————————————

วันที่ 1 ต.ค. 2562 เมื่อเวลา 10.31 น. และ 13.34 น. ข้อมูลภาพจากดาวเทียมระบบ MODIS พบค่าฝุ่นละออง PM2.5 กระจายอยู่ทั่วไป (บริเวณสีส้ม)บริเวณภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือบางส่วน

——————————————————————————————-

วันที่ 30 ก.ย. 2562 เมื่อเวลา 11.26 น. ข้อมูลภาพจากดาวเทียมระบบ MODIS ซึ่งครอบคลุมบริเวณภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ รวมถึงบางส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก ส่วนอีกภาพจากดาวเทียมระบบ MODIS เช่นเดียวกัน เมื่อเวลา 12.53 น. แสดงข้อมูลครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของภาคเหนือ ภาคตะวันออกฉียงเหนือ และภาคตะวันออก นั้นยังพบค่าฝุ่นละออง PM2.5 กระจายอยู่ทั่วไป (บริเวณสีส้ม) แต่สถานการณ์โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ที่ดีกว่าช่วงสัปดาห์ที่แล้ว (21–29 ก.ย.2562)

———————————————————————————————————————

อย่างไรก็ตาม จิสด้ายังคงติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ต่อไป ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th/

ภาพถ่ายดาวเทียมระบบ MODIS ณ วันที่ 29 กันยายน 2562 เวลา 13.46 น. ยังคงพบค่าฝุ่นละออง PM2.5 แต่สถานการณ์โดยรวม ถือว่าดีขึ้นกว่าช่วงสัปดาห์ที่แล้ว (21–27ก.ย.2562) โดยเฉพาะ 4 จังหวัดภาคใต้ที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด หลังจากวิกฤตอยู่นานพอสมควร เนื่องจากได้รับผลกระทบเหตุการณ์ไฟป่าในประเทศเพื่อนบ้าน เมื่อไม่นานมานี้ ส่วนพื้นที่อื่นๆ ของประเทศก็ยังมีค่า PM2.5 กระจายในระดับปานกลาง (บริเวณสีเหลือง) และมีบางพื้นที่ของจังหวัดในเขตภาคกลาง อย่างเช่น นครสวรรค์ ชัยนาท และสุพรรณบุรีที่มีค่า PM 2.5 ในระดับที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (บริเวณจุดสีส้ม)

อย่างไรก็ตาม จิสด้ายังคงติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ต่อไป ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th/

———————————————————————————————————————

เผยภาพถ่ายดาวเทียมระบบ MODIS ณ วันที่ 21 – 27 กันยายน 2562 ของค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ทั่วประเทศ พบว่าตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว มีพื้นที่วิกฤตอยู่ในบริเวณภาคใต้ของประเทศบางส่วนได้แก่ สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส (บริเวณจุดสีแดง) ซึ่งเป็นผลพวงจากปัญหาไฟป่าในประเทศเพื่อนบ้าน ส่วนในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และ กทม. ค่า PM 2.5 อยู่ในระดับที่เริ่มมีปัญหาต่อสุขภาพ แต่กระนั้นจากการประเมินร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยา ก็เชื่อมั่นว่าสถานการณ์ค่าฝุ่นละอองในภาคกลางและกทม.น่าจะคลี่คลายในสัปดาห์นี้ได้ และยังระบุด้วยว่าค่า PM 2.5 ในพื้นที่ภาคกลางและกทม.เกิดจากสภาพอากาศ ที่นิ่งไม่มีลม ซึ่งไม่ได้เป็นผลต่อเนื่องมาจากปัญหา PM 2.5 ในภาคใต้

ทั้งนี้ทางจิสด้ายังคงติดตามและรายงานสถานการณ์แบบวันต่อวัน เพื่อเป็นข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ได้อย่างทันท่วงทีต่อไป ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th/