ชาวบ้านกว่า 30 หลังคาเรือนใน อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร ถูกน้ำสะสมจากเทือกเขาเพชรบูรณ์ไหลท่วมล้อมจนไม่สามรรถออกจากพื้นที่ได้ ขณะที่พื้นที่ทางการเกษตรเสียหายทั้งหมด

วันที่ 10 ก.ย.2562 สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพิจิตร ภาพมุมสูง จะเห็นน้ำปริมาณมากท่วมขังพื้นที่ลุ่มริมแม่น้ำน่านบ้านเรือนประชาชน ในพื้นที่หมู่ที่ 3 บ้านสถานีดงตะขบ ตำบลบางไผ่ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ซึ่งเป็นพื้นที่ราบลุ่มต่ำ และเป็นพื้นที่รับน้ำที่ไหลมาจากเทือกเขาเพชรบูรณ์ โดยบ้านเรือนประชาชน กว่า 30 หลังคาเรือน ต้องถูกน้ำท่วมขังล้อมรอบหมู่บ้าน เนื่องจากปริมาณน้ำสะสม ไหล มาตามลำคลองสาขา ลงสู่ทุ่งนาพื้นที่การเกษตร จำนวนมาก ทำให้ได้ไหลท่วมขังบริเวณบ้านและพื้นที่ทำการเกษตร เป็นบริเวณกว้าง เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ต่ำแอ่งกระทะ และเป็นพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก และท่วมยาวนาน

สำหรับน้ำที่ไหลเข้าท่วม บ้านเรือน และพื้นที่การเกษตรตำบลบางไผ่ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร น้ำดังกล่าว น้ำจะท่วมขัง เป็นประจำ เนื่องจากเป็นพื้นที่น้ำท่วมเป็นประจำทุกปี และ จะท่วมขังนาน ก่อนที่น้ำที่ท่วมขังจะระบายลงแม่น้ำน่าน

สถานที่เกิดเหตุการณ์
พื้นที่หมู่ที่ 3 บ้านสถานีดงตะขบ ตำบลบางไผ่ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
กลุ่มเหตุการณ์
ด้านภัยพิบัติ
ประเภทเหตุการณ์
น้ำท่วม/น้ำแล้ง
แหล่งข่าว
Workpoint News
ความถูกต้องของตำแหน่ง
มาก