PM 2.5 กรุงเทพฯ-ปริมณฑล มีแนวโน้มสะสมเกินมาตรฐาน 15 – 18 ธันวาคมนี้ ผู้ว่าฯ อัศวิน เผยแผนเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์

วันที่ 14 ธันวาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประกาศเตือนว่า พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ตามที่กรมควบคุมมลพิษมีประกาศแจ้งเตือน พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีแนวโน้มฝุ่นละออง PM2.5 สะสมเกินมาตรฐาน ในช่วงระหว่างวันที่ 15-18 ธันวาคม นี้

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักสิ่งแวดล้อม ได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการติดตามสถานการณ์และเตรียมพร้อมมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครปี 2565

ภายใต้แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง” เพื่อรองรับสถานการณ์ฝุ่นละอองที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ตามที่กรมควบคุมมลพิษแจ้งเตือน ซึ่งกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามแผน ได้ดำเนินการตามมาตรการมาอย่างต่อเนื่อง

สำหรับมาตรการรับมือและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ในช่วงเวลาดังกล่าว กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการอย่างเข้มงวดและต่อเนื่อง เช่น การล้างทำความสะอาด ดูดฝุ่นถนน และฉีดล้างต้นไม้ในพื้นที่กรุงเทพฯ การควบคุม กำกับดูแล และแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 จากแหล่งกำเนิดโดยเฉพาะการตรวจวัดและห้ามใช้รถยนต์ควันดำ บูรณาการการทำงานร่วมกับกองบังคับการตำรวจจราจร กรมการขนส่งทางบก ขสมก. และกรมควบคุมมลพิษ