เต่าตนุขึ้นวางไข่ อุทยานฯสิมิลัน ติดตาม-ดูแลใกล้ชิด

วันที่ 11 ธันวาคม นายดำรัส โพธิ์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ กล่าวว่า ได้รับแจ้งจากนายไพศาล บุญสวัสดิ์ ผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันว่า นายศุภเชษฐ์ ชะตาแก้ว หัวหน้าหน่วยฯ ที่ สล.3 (เกาะตาชัย) และทีมงาน ขณะออกดูแลความสะอาดเรียบร้อยบริเวณชายหาดทะเล เกาะตาชัย (เกาะที่ 11) ในพื้นที่ อช.สล. เมื่อวันที่ 11 ธ.ค. เวลา 08.20 น. พบเต่าจำนวน 1 ตัว ขึ้นมาวางไข่ในหลุมทรายที่ชายหาดเกาะตาชัย อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันจึงได้สั่งการให้ทำการตรวจสอบชนิดและบันทึกภาพ โดยห้ามเข้ากระทำการใดๆ กับเต่าและหลุมทรายที่วางไข่ ให้ปล่อยเป็นไปธรรมชาติของเต่า และให้เจ้าหน้าที่ติดตามกลุ่มรังวางไข่ แบบห่างๆ ต่อไป

ผลจากการตรวจ บันทึกภาพ และตรวจค้นข้อมูลประกอบ ได้ข้อสรุปว่า เป็นชนิด เต่าตนุ มีชื่อสามัญว่า Green Turtle ชื่อวิทยาศาสตร์ Chelonia mydas ที่พบเป็นเต่าตนุ มีขนาดประมาณ โตหรือยาว 1 เมตร น้ำหนัก 130 กก. ซึ่งปกติวางไข่ครั้งละ 70-150 ฟอง เป็นเต่าที่กินทั้งพืชและสัตว์ทะเลขนาดเล็กเป็นอาหาร เช่นจำพวกหญ้าทะเลหรือสาหร่ายทะเล ปลาทะเล หรือแมงกะพรุน และกลับมาวางไข่ในถิ่นกำเนิด ซึ่งมักพบเต่าตนุในเขตน้ำตื้นใกล้ชายฝั่งหรือตามเกาะต่างๆ โดยกระจายพันธุ์ในพื้นที่ประเทศไทย พบได้ในทะเลอ่าวไทยและทะเลอันดามัน สำหรับในพื้นที่ อช.สล. พบได้ทุกเกาะในพื้นที่ทะเล ตั้งแต่เกาะที่ 1-11

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

แหล่งข่าว