ชุมพร – ฝนตกหนักลงมาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้หลายพื้นที่ในชุมพรเกิดน้ำท่วมเป็นระลอกที่ 3 ในรอบเดือนนี้ พร้อมสั่งเฝ้าระวัง เฝ้าระรังน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่ 4 อำเภอ

หลังจากจังหวัดชุมพรประสบภัยน้ำท่วมมาแล้วถึง 2 ครั้ง เมื่อต้นเดือนและกลางเดือนพฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมาเนื่องเกิดฝนตกหนักและน้ำไปไหลหลากท่วมใน 7 อำเภอ มีราษฎรได้รับความเดือนร้อนกว่า 2 หมื่นคน เสียชีวิต 4 ศพ ที่อยู่อาศัย สิ่งสาธารณูปโภค พื้นที่การเกษตรเสียหายจำนวนมากนั้น

ล่าสุด วันนี้ ( 25 พ.ย.) จังหวัดชุมพร ได้เกิดน้ำท่วมระลอก 3 ในรอบเดือนพฤศจิกายน จากฝนที่ตกหนักในพื้นที่ ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรโดยเฉพาะในพื้นที่โซนใต้ตั้งแต่ อำเภอทุ่งตะโก อำเภอหลังสวน อำเภอพะโต๊ะ และอำเภอละแม ได้เกิดน้ำท่วมเป็นวงกว้างส่งผลให้ถนนสายต่าง ๆ ตามหมู่บ้านแลตำบล รถทุกชนิดไม่สามารถสัญจรได้ นอกจากนั้นถนนสายหลักเลียบชายฝั่งทะเลจากอำเภอหลังสวนไปยังจังหวัดสุราษฎร์ธานี หลายจุดได้เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมสูงรถทุกชนิดไม่สามารถสัญจรได้

ขณะที่เจ้าหน้าที่หน่วยงานเกี่ยวข้องได้ออกช่วยเหลือผู้ประสบภัยและมีการเคลื่อนย้ายผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงในหมู่บ้านที่ประสบภัยน้ำน้ำไปอาศัยอยู่ในสถานที่ปลอดภัย ขณะที่ยังคงมีฝนตกอย่างหนักลงมาอย่างต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดชุมพร คาดว่าสถานการณ์น้ำในแม่น้ำสายหลักต่าง ๆ จะมีปริมาณสูงขึ้นและเอ่อท่วมบ้านเรือนราษฎรและพื้นที่การเกษตรเป็นวงกว้างอีกหลายพื้นที่ของจังหวัดชุมพร