วันที่ 28 ตุลาคม 2564 หน่วยปฏิบัติการพิเศษที่ 2 (มุกดาหาร) สำนักงานสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามที่ 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ขอรายงานผลการปฏบัติงานดังนี้ จากการรายงานเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 10.30 น. ร่วมกับ 1.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มห.4 (คำอาฮวน) 2.ร้อย ฉก.ทพ.2110 3.กอ.รมน.จังหวัดมุกดาหาร 4.ปกครองอำเภอเมืองมุกดาหาร 5.หน่วยป้องกันรัษาป่าที่ มห.1 (ดงบังอี่) 6.กำนันตำบลคำอาฮวน ผู้ใหญ่บ้านบ้านคำเม็ก ตรวจสอบไม้ยางนาถูกตัดโค่นตามที่ได้รับแจ้ง ผลการตรวจสอบพบไม้ยางนาถูกตัดโค่นคาตอจำนวน 6 ต้น อยู่ริมฝั่งห้วยตะงอ ทิศใต้บ้านคำเม็ก ต.คำอาฮวน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร โดยถูกตัดโค่นและตัดทอนด้วยเลื่อยโซ่ยนต์ และได้สอบถามกำนันตำบลคำอาฮวน บริเวณที่ตัดไม้ยางนา มีเอกสารสิทธิ์หรือไม่ กำนันจึงไปสอบถามหาเจ้าของที่ดิน แต่เจ้าของที่ดินไม่สะดวกเดินทางมา เนื่องจากไปให้ถ้อยคำกับเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดมุกดาหาร จึงมอบสำเนาเอกสารโฉนดที่ดิน เลขที่ 69776 หน้าสำรวจ 7301 ซึ่งระบุชื่อนางนาตญา ทองผา บ้านเลขที่ 169 หมู่ 6 ต.คำอาฮวน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร ให้กับเจ้าหน้าที่ คณะเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจจับค่าพิกัดตอไม้ทั้ง 6 ตอ ดังนี้ ตอที่ 1 พิกัด 48Q 467836 E 1823434 N ตอที่ 2 พิกัด 48Q 467849 E 1823437 N ตอที่ 3 พิกัด 48Q 467854 E 1823435 N ตอที่ 4 พิกัด 48Q 467851 E 1823442 N ตอที่ 5 พิกัด 48 Q 467872 E 1823440 N ตอที่ 6 พิกัด 48Q 467866 E 1823429 N จากการตรวจสอบพบตอที่อยู่ในเขตแปลงที่ดินที่มีโฉนดจำนวน 2 ตอ คือพิกัดตอที่ 5 และ6 อยู่นอกแปลงที่ดินที่มีโฉนด จำนวน 4 ตอ คือ ตอที่ 1 – 4 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. คณะเจ้าหน้าที่จึงได้ร่วมกันตรวจยึดไม้ยางนา จำนวน 4 ต้น แต่เนื่องจากไม้ยางนามีขนาดใหญ่มาก ยากต่อการชักลากออกจากพื้นที่ จึงได้ขอความเห็นชอบจากพนักงานสอบสวนในการตัดทอน และได้ทำการตัดทอนเป็น จำนวน 11 ท่อน คำนวณปริมาตรได้ 7.04 ลบ.ม. เหตุเกิดบริเวณ ริมห้วยตะงอ ทางทิศใต้บ้านคำเม็ก ต.คำอาฮวน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร พิกัด 48 Q 467836 E 1823434 N เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. การดำเนินคดี มอบให้นายสมบัติ จิตว่อง พนักงานพิทักษ์ป่า ส.3 หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มห.4 (คำอาฮวน) เป็นผู้แจ้งควมกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ตามประจำวัน ข้อ 14 เวลา 15.29 น. ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2564 คดีที่ 1210/2564 บัญชีของกลางลำดับที่ 381/2564 เพื่อสืบสวนสอบสวนและดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดตามกฎหมายต่อไป