นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า เมื่อเวลา 13.30 น. วันนี้ (19 ต.ค.64) พบทางหลวงถูกน้ำท่วม/ดินสไลด์ และสะพานชำรุด จำนวน 18 จังหวัด 65 สายทาง 111 แห่ง การจราจรผ่านได้ 89 แห่ง ผ่านไม่ได้ 22 แห่ง ดังนี้

1.จ.ขอนแก่น (ผ่านไม่ได้ 3 แห่ง) ทล.2 ท่าพระ-ขอนแก่น ช่วง กม.ที่ 329+913 (จุดกลับรถใต้สะพานกุดกว้าง) ระดับน้ำสูง 200 ซม., ทล.2065 พล-ลำชี ช่วง กม.ที่ 33+625 น้ำกัดเซาะคันทางสไลด์, ทล.2065 พล-ลำชี ช่วง กม.ที่ 33+785 น้ำกัดเซาะคันทางสไลด์

2.มหาสารคาม (ผ่านไม่ได้ 1 แห่ง) ทล.213 มหาสารคาม-หนองขอน ช่วง กม.ที่ 5+530 (อุโมงค์ท่าขอนยาง) ระดับน้ำสูง 210 ซม. ผนังกั้นน้ำถูกกัดเซาะ ปิดทางลอดอุโมงค์ใต้สะพาน

3.จ.นครราชสีมา (ผ่านไม่ได้ 1 แห่ง) ทล.202 ดอนตะหนิน-ตลาดไทร ช่วง กม.ที่ 93+611 (จุดกลับรถใต้สะพาน) ระดับน้ำสูง 10-15 ซม.

4.ชัยภูมิ (ผ่านไม่ได้ 1 แห่ง) ทล.2484 ทางเลี่ยงเมืองภูเขียว กม.ที่ 7+050-7+150 ระดับน้ำสูง 30-50 ซม.

5.นนทบุรี (ผ่านไม่ได้ 3 แห่ง) ทล.302 สะพานพระนั่งเกล้า-ต่างระดับบางใหญ่ ช่วง กม.ที่ 16+950 (จุดกลับรถใต้สะพานคลองบางแพรกมุ่งหน้าแคราย) ระดับน้ำสูง 35-40 ซม., ทล.302 สะพานพระนั่งเกล้า-ต่างระดับบางใหญ่ ช่วง กม.ที่ 17+000 (จุดกลับรถใต้สะพานคลองบางแพรกเพื่อมุ่งหน้าถนนกาญจนาภิเษก) ระดับน้ำสูง 40-50 ซม., ทล.307 แยกสวนสมเด็จ-สะพานนนทบุรี ช่วง กม.ที่ 0+942 (จุดกลับรถใต้สะพานนนทบุรี) ระดับน้ำสูง 70 ซม.

6.อ่างทอง (ผ่านไม่ได้ 2 แห่ง) ทล.32 นครหลวง-อ่างทอง ช่วง กม.ที่ 32+607 (จุดกลับรถคลองกะท่อ) ระดับน้ำสูง 145 ซม., ทล.32 นครหลวง-อ่างทอง ช่วง กม.ที่ 33+200 (จุดกลับรถวัดค่าย) ระดับน้ำสูง 65 ซม.

7.พระนครศรีอยุธยา (ผ่านไม่ได้ 3 แห่ง) ทล.347 บางกระสั้น-บางปะหัน ช่วง กม.ที่ 40+860 (จุดกลับรถใต้สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา) ระดับน้ำสูง 25 ซม., ทล.3263 อยุธยา-ไผ่กองดิน ช่วง กม.ที่ 10+940 (จุดกลับรถใต้สะพานสีกุก) ระดับน้ำสูง 185 ซม., ทล.3263 อยุธยา-ไผ่กองดิน ช่วง กม.ที่ 11+100 (จุดกลับรถใต้สะพานสีกุก) ระดับน้ำสูง 185 ซม.

8.สุพรรณบุรี (ผ่านไม่ได้ 4 แห่ง) ทล.33 สุพรรณบุรี-นาคู ช่วง กม.ที่ 9+886 (สะพานคลองทับน้ำ) ระดับน้ำสูง 90 ซม., ทล.340 สาลี-สุพรรณบุรี ช่วง กม.ที่ 59+674 (สะพานเจ้าแม่ทับทิม) ระดับน้ำสูง 165 ซม., ทล.340 สาลี-สุพรรณบุรี ช่วง กม.ที่ 71+230-71+400 (ช่องคู่ขนานซ้ายทาง) ระดับน้ำสูง 20 ซม., ทล.3557 ถนนเข้าเมืองสุพรรณบุรี ช่วง กม.ที่ 0+700-0+726 (สะพานเจ้าแม่ทับทิม) ระดับน้ำสูง 25 ซม.

9.นครปฐม (ผ่านไม่ได้ 1 แห่ง) ทล.338 พุทธมณฑลสาย 4-นครชัยศรี ช่วง กม.ที่ 24+800-25+500 (จุดกลับรถใต้สะพานฝั่งนครปฐม) ระดับน้ำสูง 50 ซม.

10.กาญจนบุรี (ผ่านไม่ได้ 3 แห่ง) ทล.3086 ทุ่งมะสังข์-ปลักประดู่ ช่วง กม.ที่ 33+800-34+500 ระดับน้ำสูง 60 ซม., ทล.3306 หนองปรือ-สระกระโจม พื้นที่ อ.เลาขวัญ ช่วง กม.ที่ 36+200-38+550 ระดับน้ำสูง 40 ซม., ทล.3480 ปลักประดู่-ถ้ำธารรอด พื้นที่ อ.หนองปรือ ช่วง กม.ที่ 18+650-18+800 ระดับน้ำสูง 60 ซม. ทั้งนี้ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งซ่อมแซมฟื้นฟูเส้นทาง เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย ช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่