เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2564 เจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษที่ 1 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการ 4 กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กก.4 บก.ปทส.) , เจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการตระเวนชายแดนที่ 33 ค่ายสมเด็จพระบรมราชชนนี (กก.ตชด.ที่ 33) , เจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรหางดง , เจ้าหน้าที่ตำรวจศูนย์ปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตำรวจภูธร ภาค 5 และเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.13 (สันป่าตอง) ได้ออกตรวจปราบปรามการกระทำความผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ สืบเนื่องด้วยได้รับแจ้งจากผู้หวังดีต่อทางราชการ (ขอปกปิดนาม) แจ้งว่ามีกลุ่มบุคคลได้ไปลักลอบแผ้วถางป่า ทำไม้ เผาป่า ในป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ท่าช้างและป่าแม่ขนิน หมู่ที่ 7 บ้านท่าไม้ลุง (ห้วยช้างตาง) ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ มีผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ ตรวจพบการกระทำผิด จำนวน 2 ราย 1. เวลา 15.30 น. 1.1 พบผู้ต้องหา จำนวน 1 คน 1.2 ตรวจยึดพื้นที่ถูกบุกรุก เนื้อที่ จำนวน 5 ไร่ 0 งาน 01 ตารางวา 1.3 ตรวจยึดอุปกรณ์การกระทำผิด คือ ขวานด้ามไม้ จำนวน 1 ด้าม และมีดพร้า จำนวน 1 ด้าม 1.4 เหตุเกิดบริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ท่าช้างและป่าแม่ขนิดข้างห้วยช้างตาย บ้านท่าไม้ลุง (ห้วยช้างตาย) หมู่ที่ 7 ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 1.5 มอบให้ ดาบตำรวจคมชาญ เหรียญท่อง ผู้บังคับหมู่ กองกำกับการ 4 กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษ และ นายทวิทย์ ปาระมี เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.13 (สันป่าตอง) เป็นพยาน นำส่งพนักงานสอบสวน สภ.หางดง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย 2. เวลา 16.00 น. 2.1 ไม่พบตัวผู้กระทำผิด 2.2 ตรวจยึดไม้สักท่อน จำนวน 2 ท่อน ปริมาตร 0.083 ลูกบาศก์เมตร 2.3 ตรวจยึดพื้นที่ถูกบุกรุก เนื้อที่ จำนวน 3 ไร่ 3 งาน 14 ตารางวา 2.4 ตรวจยึดอุปกรณ์การกระทำผิด คือ จอบด้ามไม้ จำนวน 1 ด้าม และแก้วน้ำ จำนวน 1 ใบ 2.5 เหตุเกิดบริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ท่าช้างและป่าแม่ขนิดข้างห้วยช้างตาย บ้านท่าไม้ลุง (ห้วยช้างตาย) หมู่ที่ 7 ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 2.6 มอบให้ ดาบตำรวจคมชาญ เหรียญท่อง ผู้บังคับหมู่ กองกำกับการ 4 กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษ และ นายทวิทย์ ปาระมี เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.13 (สันป่าตอง) เป็นพยาน นำส่งพนักงานสอบสวน สภ.หางดง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย