เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. เจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษที่ 1 ร่วมกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติขุนขาน,เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้สะเมิง กรมป่าไม้ , เจ้าหน้าที่สายตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้พิ้นที่ป่าอนุรักษ์ สายที่ 1 สาย 2 ,เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการสนธิกำลังป้องกันและปราบปรามการลักลอบทำลายทรัพยากรป่าไม้สัตว์ป่า ที่ 2, เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.14 (แม่ขาน) , เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันที่ ชม.34 (แม่ตะละ) ,เจ้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.40 (ยั้งเมิน) ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร สบอ.16 (เชียงใหม่) และผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 ต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ ได้ร่วมกันสนธิกำลังออกปฏิบัติงานตรวจป้องกันปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสะเมิง และพื้นที่ป่าอนุรักษ์เขตอุทยานแห่งชาติขุนขาน ท้องที่ ต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง จ.เขียงใหม่ ผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 1. ตรวจพบการกระทำผิด จำนวน 1 คดี 1.1 ไม่พบตัวผู้กระทำผิด 1.2 ตรวจยึดไม้สนเขาแปรรูป จำนวน 105 แผ่น/กีบ ปริมาตร 1.124 ลูกบาศก์เมตร คิดค่าเสียหายของรัฐเป็นเงิน 22,480.-บาท 1.3 เหตุเกิดในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสะเมิง บริเวณป่าห้วยหนองแขม หมู่ 7 ต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ 1.4 ในส่วนของผู้กล่าวหาได้มอบหมายให้ นายอนุสรณ์ ทองโคตร ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ เป็นผู้กล่าวโทษ และให้นายประชา ขนุนปั๋น ตำแหน่ง พนักงานพิทักษ์ป่า ส.3 เป็นพยานในคดีนี้ เพื่อนำส่งพนักงานสอบสวน สภ.สะเมิง จากการติดตามหาข้อมูลทราบว่าไม้สนเขาแปรรูปที่ได้ทำการตรวจยึดเป็นไม้ที่ราษฎรในพื้นที่ได้ลักลอบตัดเพื่อนำไปใช้ในการปลูกสร้างบ้านเรือน ไม่มีการนำออกจำหน่ายนอกพื้นที่แต่อย่างใด ทั้งนี้หน่วยปฏิบัติการพิเศษที่ 1 จะได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เฝ้าระวังป้องกันต่อไป