วันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษที่ 2 (มุกดาหาร) สำนักงานสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามที่ 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ร่วมกับ เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มห.3 (คำชะอี) เจ้าหน้าที่ กอ.รมน.จังหวัดมุกดาหาร เจ้าหน้าที่หน่วยป่องกันรักษาป่าที่ มห.1 (ดงบังอี่) เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.3 บก.ปทส. เจ้าหน้าที่ปกครองอำเภอหนองสูง ออกตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้และสัตว์ป่าตามแผนงาน/โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันปราบปรามการบุกรุกทำลายป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตรวจพบการกระทำผิด 1 ราย ลักษณะการกระทำผิดเป็นการบุกรุกแผ้วถางป่าใหม่ จำนวน 1 แปลง พบร่องรอยการนำรถขุด (แบคโฮ) ตีนตะขาบเข้าไปดันต้นไม้พื้นล่างและไม้ขนาดเล็กในแปลง กองรวมไว้เตรียมสุมเผา ไม่พบบุคคลใดอยู่ในบริเวณที่เกิดเหตุและ/หรือในบริเวณใกล้เคียง ตรวจสอบไม้ที่ถูกแผ้วถางเป็นไม้ขนาดเล็กและคดงอ ใช้ประโยชน์หรือใช้เป็นสินค้าไม่ได้ จึงได้ตรวจสอบพิกัดตำแหน่งพื้นที่ที่เกิดเหตุ อยู่ที่พิกัด 48Q 433007 E 1809263 N คำนวณเนื้อที่ได้ 2 – 3 – 46 ไร่ ตรวจยึดดำเนินคดีในข้อหากระทำผิดพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา 54 ฐาน บุกรุก ก่อสร้าง แผ้วถาง ยึดถือครอบครองป่า เพื่อตนเองหรือผู้อื่น หรือกระทำด้วยประการใด อันเป็นการทำลายป่าโดยไม่ได้รับอนุญาต สถานที่เกิดเหตุ/ตรวจยึด บริเวณป่าด้านทิศใต้บ้านแวง ต.หนองสูงใต้ อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. ที่พิกัด 48Q 433007 E 1809263 N มอบให้นายคมกริซ ศิริพันธ์ พนักงานพิทักษ์ป่า ส.3 ประจำหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มห.3 (คำชะอี) แจ้งความกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน สภ.หนองสูงใต้ จังหวัดมุกดาหาร เพื่อดำเนินการสืบสวนหาผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป