วันที่ 18 กันยายน 2564 เวลา 08:30 – 16:30 น. หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้อมก๋อย เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.22 (ปางโอ้งโม้ง) ชม.23(ยางเปา) , ชม.24 (แม่ตื่น) ได้สนธิกำลังร่วมกับปลัดอาวุโส อ.อมก๋อย เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ กองร้อย อส.อ.อมก๋อย เจ้าหน้าที่ทหาร ศมพ.อมก๋อย เจ้าหน้าที่กองร้อยทหารพราน ที่ ๓๖ ร่วมกันออกตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ บริเวณป่าชุมชนบ้านหลิม ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าอมก๋อย ท้องที่บ้านหลิม ม.1 ต.อมก๋อย ได้ตรวจยึดไม้แปรรูป(ไม้พลวง) จำนวน 96 แผ่น/เหลี่ยม ปริมาตร 2.902 ลบ.เมตร และได้ร่วมกันทำบันทึกการตรวจยึดฯ รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อนำส่งพนักงานสอบสวน สภ.อมก๋อย ส่วนรายระเอียดทางคดีหน่วยฯจะแจ้งให้ทราบต่อไป