หน่วยเฉพาะกิจปฏิบัติการพิเศษผู้พิทักษ์อุทยานแห่งชาติและสัตว์ป่า (หน่วยพญาเสือ) ขอรายงานการติดตามจับกุมขบวนการค้าซากสัตว์ป่าสงวนและซากสัตว์ป่าคุ้มครองทางสื่อออนไลน์ (เฟสบุ๊ก) รายใหญ่ และเป็นศูนย์รวมซากสัตว์ป่า เพื่อส่งขายทั่วประเทศ ตามนโยบาย/ข้อสั่งการของท่านที่ปรึกษา รมว.ทส. (ดร.ยุทธพล อังกินันทน์) และท่าน อธิบดี.อส.(นายธัญญา เนติธรรมกุล) รายละเอียด ดังนี้ วันที่ 16 กันยายน 2564 เวลา13.00 น. คณะพนักงานเจ้าหน้าที่ประกอบด้วย 1. หน่วยเฉพาะกิจปฏิบัติการพิเศษผู้พิทักษ์อุทยานแห่งชาติและสัตว์ป่า (พญาเสือ) 2. เจ้าหน้าที่สายตรวจป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดกฎหมายเกี่ยวกับสัตว์ป่าและช่วยเหลือแก้ปัญหาสัตว์ป่า ประจำสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษธานี)(ท้องที่ จังหวัดชุมพร) ได้ร่วมกันวางแผนจับกุม การลักลอบค้าซากสัตว์ป่าออนไลน์ในเฟสบุ๊ก รายใหญ่ ของนายศิริชัย สว่างศรี มีพฤติกรรมโพสขายซากสัตว์ป่าสงวนและซากสัตว์ป่าคุ้มครอง ตาม พรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562 จนท.จึงดำเนินการติดต่อขอซื้อซากสัตว์ป่าคุ้มครอง (ซากหัวกระทิงพร้อมเขาทั้งสองข้าง) เพื่อทำการสืบสวนขยายผลให้รู้สถานที่เก็บซากสัตว์ป่า จนกระทั้งวันที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. นายศิริชัยฯ ได้นัดหมายกับสายลับเพื่อส่งมอบซากสัตว์ป่าคุ้มครองบริเวณสถานที่บ้านเลขที่ 307 หมู่ที่ 1 ตำบลปากตะโก อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร โดยนำซากสัตว์ป่าคุ้มครองดังกล่าวมาส่งให้สายลับ เมื่อสายลับได้ตรวจสอบซากหัวกระทิงแล้วพบว่าเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองจริงตามที่เสนอขายจึ่งได้ส่งสัญญาณให้เจ้าหน้าที่แสดงตัวเข้าจับกุม พร้อมทั้งขยายผลตรวจยึดของกลางเพิ่มเติม ณ ที่พักอาศัยของนายศิริชัยฯ จำนวน 4 รายการ ดังนี้ 1. ซากเขากระทิงหรือเมย (Bos gaurus) จำนวน 23 ชิ้น 2. ซากเขากวางป่า(Cervus unicolor) จำนวน130 ชิ้น 3. ซากกรามช้าง (Elephas maximus) จำนวน 12 ชิ้น 4. ซากเขาเลียงผาหรือเยืองหรือกูรำหรือโครำ (Capricornis sumatraensis) จำนวน 3 ชิ้น​การกระทำของนายศิริชัยฯ เป็นการกระทำความผิดตาม พรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562 1.ฐาน “มีไว้ในครอบครองซึ่ง ซากสัตว์ป่าคุ้มครอง และซากสัตว์ป่าสงวนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่” ตามมาตรา 17 ประกอบมาตรา 92 ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือ ปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 2.ฐาน “ค้าซากสัตว์ป่าสงวนและคุ้มครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่” ตามมาตรา 29 ประกอบมาตรา 89 วรรคหนึ่ง ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสิบปี หรือ ปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ คณะพนักงานเจ้าหน้าที่ จึงได้รวบรวมหลักฐานจัดทำบันทึกตรวจสอบ/ตรวจยึด/จับกุม นำตัวผู้ต้องหา ส่งพนักงานสอบสวน สภ.ปากตะโก จังหวัดชุมพร ตาม ปจว.ข้อ 1 เวลา 20.00 น. คดีอาญาที่ 102/2564 คดียึดทรัพย์ที่ 21/2564 วันที่ 16 กันยายน 2564 เพื่อดำเนินคดีตามกฏหมาย ต่อไป