เมื่อค่ำวันที่ 5 กันยายน 2564 เวลา 18.50 น.โดยการอำนวยการของนายประสิทธิ์ ท่าช้าง ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่,นายชาตรี สัทธรรมนุวงศ์ ผู้อำนวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า,นายเสน่ห์ แสนมูล ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้แพร่ สั่งการให้หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้สอง ร่วมกับ นายธีธชช สั่งสอน หัวหน้าหน่วยปัองกันรักษาป่าที่ พร.3(ดอยหลวง)และ เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าดอยหลวง ร่วมกันตรวจยึดไม้สัก จำนวน 43 ท่อน ปริมาตร 2.31 ลบม.,จับกุมได้ผู้ต้องหา 2 คน หลบหนี 1 คน พร้อมรถปิคอัพ 1 คัน และเลื่อยลันดา 1 ปื้น เหตุเกิดที่ริมอ่างเก็บน้ำห้วยโป่ง ม.12 ต.ห้วยหม้าย อ.สอง จ.แพร่ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยมตะวันตก ชุดจับกุมจึงได้บันทึการจับกุอและนำตัวผู้ต้องหาส่งให้พนักงานสอบสวนประจำวัน สภ.สอง ดำเนินคดีแล้ว ตาม ปจว.ข้อ 2 เวลา 23.00 น. คดีที่ 324/2564 ยึดทรัพย์ที่ 169/2564 ลว.5 ก.ย.64 โดยมีนายธีธชช สั่งสอน เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน เป็นผู้กล่าวโทษดำเนินคดี และนายสิงห์ทอง บุญชู พนักงานพิทักษ์ป่า ส3 เป็นพยาน