เวลา 17.00 น.วันที่ 7 ก.ย. 64 ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวน ภ.จ.เชียง ราย โดยการอำนวยการของ พ.ต.อ.รัฐพล น้อยช่างคิด ผกก.สส.ภ.จ.เชียงราย ได้สั่งการให้ พ.ต.ต.เธียรัช กัลยา สว.สส.ภ.จ.เชียงราย นำกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชร.8 (พญาเม็งราย),หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้พญาเม็งราย เจ้าหน้ที่ตำรวจชุด ศปทส. ภ.5 เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.4 บก.ปทส. เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.พญาเม็งราย และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง อ.พญาเม็งราย ได้ร่วมกันตรวจยึด ไม้ประดู่ท่อน จำนวน 19 ท่อน ปริมาตร 1.90 ลบ.ม. พบพื้นที่ป่าถูกบุกรุกแผ้วถาง เนื้อที่ประมาณ 17 ไร่ โดยการเข้าตรวจสอบและยึดท่อนไม้ในครั้งนี้ ทางเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งว่ามีการลักลอบตัดไม้สงวน และถางป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่ง่ชาติป่าขุนห้วยงิ้ว ป่าเชียงเคียนและป่าขุนห้วยโป่ง บริเวณด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ พื้นที่บ้านสังหลวง ม.8 ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย จึงได้นำกำลังเข้าทำการตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าว เมื่อไปถึงพบท่อนไม้วางอยู่ในบริเวณดังกล่าว และพบว่ามีพื้นที่ป่าถูกแพ้วถางออกไปเป็นบริเวณกว้าง แต่ไม่พบผู้กระทำผิดแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม ทางเจ้าหน้าที่จะได้ติดตามตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีต่อไป โดยจะได้แจ้งข้อกล่าวหา “พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 มาตรา 56 ฐาน “ก่อสร้าง แผ้วถาง เข้ายึดถือครอบครองป่าโดยไม่ได้รับอนุญาต” พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 มาตรา 11 “ทำไม้หรือเจาะหรือสับหรือเผาหรือทำอันตรายโดยประการใดๆ แก่ไม้หวงห้ามในป่าต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่” พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 มาตรา 69 “มีไว้ในครอบครองซึ่งไม้หวงห้ามอันยังมิได้แปรรูป โดยไม่มีรอยตราค่าภาคหลวงหรือรอยตรารัฐบาลขาย” พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 มาตรา 14ฐาน “ยึดถือครอบครองทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในที่ดิน ก่อสร้าง แผ้วถาง เผาป่า ทำไม้ เก็บหาของป่า หรือ กระทำด้วยประการใด ๆ อันเป็นการเสื่อมเสียแก้สภาพป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาต”