สืบเนื่องจากในช่วงที่ผ่านมา มีการทำไม้ขนาดใหญ่ในพื้นที่ป่า ทั้งเขตป่าอนุรักษ์ และเขตป่าสงวนแห่งชาติ ในพื้นที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายวราวุธ ศิลปอาชา ได้มอบหมายให้ ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สั่งการให้ชุดปฏิบัติการของศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า (ศปก.พป.) ชุดพยัคฆ์ไพร กรมป่าไม้ ชุดพญาเสือ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เช่น สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) กรมป่าไม้ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เชียงใหม่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เข้าดำเนินการขั้นเด็ดขาดกับขนวนการตัดไม้ ซึ่งสืบทราบว่าเป็นกลุ่มผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ ขณะนี้ทราบกลุ่มขบวนการทั้งหมดแล้ว เตรียมรวบรวมพยานหลักฐานขยายผลเอาผิดทั้งขบวนการ ล่าสุด เจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยัคฆ์ไพร) โดยฐานปฏิบัติการหน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยัคฆ์ไพร) ภาคเหนือ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้อมก๋อย เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้เชียงใหม่ เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้เชียงใหม่ สจป.1 (เชียงใหม่) ภายใต้การอำนวยการของนายสมบูรณ์ ธีรบัณฑิตกุล ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า นายกมล นวลใย ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) สนธิกำลังออกตรวจลาดตระเวน ปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ บริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าอมก๋อย ท้องที่บ้านเหล่าปลาทู หมู่ 8 ตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ตามที่ได้รับแจ้งจากสายข่าวว่า มีกลุ่มขบวนการลักลอบตัดไม้ นำไม้ประดู่แปรรูปมาซุกซ่อนในพื้นที่ จากการนำกำลังเข้าตรวจสอบ เจ้าหน้าที่พบไม้ประดู่แปรรูปซุกซ่อนไว้ในป่าข้างลำน้ำแม่ตื่น ซึ่งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าอมก๋อย จำนวน 27 เหลี่ยม/แผ่น โดยมีการขนออกมาจากจุดที่ทำการแปรรูปไม้ มาซุกซ่อนในป่าตามจุดต่างๆเพื่อตบตาเจ้าหน้าที่ และรอการขนย้ายออกจากพื้นที่อีกครั้ง เจ้าหน้าที่จึงได้ร่วมกันตรวจยึดไม้ประดู่แปรรูป พร้อมรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง นำไปร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอมก๋อย เพื่อดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป