เจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยัคฆ์ไพร) โดยฐานปฏิบัติการหน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยัคฆ์ไพร) ภาคเหนือ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้เชียงใหม่ สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่) ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้เชียงใหม่(ศูนย์ป่าไม้เชียงใหม่) เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้อมก๋อย หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้แม่แจ่ม หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ดอยหล่อ หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ฮอด หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ดอยเต่า หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.38 (อมก๋อย) เจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่านันทบุรี ภายใต้การอำนวยการของนายสมบูรณ์ ธีรบัณฑิตกุล ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า นายกมล นวลใย ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) ร่วมกันออกตรวจลาดตระเวนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าอมก๋อย เป้าหมายที่บ้านหลังป่าข่า หมู่ 17 ตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ หลังจากทำการขยายผลจากผู้ต้องหาที่สามารถจับกุมได้เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 ซึ่งระบุว่า ได้มีการทำไม้ และลักลอบขนไม้มาซุกซ่อนในพื้นที่ดังกล่าว จากการนำกำลังเข้าตรวจสอบ เจ้าหน้าที่พบไม้ประดู่แปรรูปจำนวน 2 จุด จำนวน 119 แผ่น และพบเลื่อยยนต์ 1 เครื่อง ขณะเดียวกันได้ขยายผลตรวจสอบลาดตระเวนรัศมีจากกองไม้ 1 กิโลเมตร พบไม้ตัดทิ้งไว้ยังไม่ได้แปร และพบกระท่อมพักไม้ 2 จุด ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากลำน้ำแม่ตื่น เจ้าหน้าที่จึงได้ร่วมกันตรวจยึดไม้ประดู่แปรรูป พร้อมรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง นำไปร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอมก๋อย เพื่อดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป