เมื่อ 9 ส.ค.64 เวลา 15.00 น พล.ท.บุญยืน อินกว่าง แม่ทัพน้อยที่ 3/ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ (ศป.บส.ชน. ) เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่บริเวณสวนป่าพุทธยันตี ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ มีกำลังพลของหน่วยร่วมกับผู้แทนส่วนราชการ พระสงฆ์ ประชาชนในพื้นที่ อำเภอไชยปราการ ประกอบด้วย หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 5, อำเภอไชยปราการ, สถานีตำรวจภูธรอำเภอไชยปราการ, เทศบาลตำบลหนองบัว, หน่วยป้องกันรักษาป่าไม้ที่ 3 และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรม โดยปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคระบาดโควิด – 19 อย่างเคร่งครัด การปลูกป่าในครั้งนี้ได้สนองแนวทางพระราชปณิธานในการฟื้นฟูสภาพป่า ให้มีความอุดมสมบูรณ์โดยการปลูกต้นยางนา จำนวน 100 ต้น และร่วมดูแลต้นไม้ให้เจริญงอกงาม เป็นแหล่งพื้นที่สีเขียว รักษาสมดุลยทางธรรมชาติให้มีสภาพอุดมสมบูรณ์ รวมทั้งรักษาแหล่งต้นน้ำรูที่ใช้หล่อเลี้ยงประชาชนในพื้นที่อำเภอไชยปราการ ซึ่งได้รับประโยชน์จากแหล่งน้ำ 6 หมู่บ้าน 3,000 ครัวเรือน