เตือนภัยพิบัติ วาตภัย ฝนฟ้าพายุเพจ2 โพสต์ เตือน วันที่ 6-10 ก.ค. ฝนตกหนักถึงหนักมาก พายุดีเปรสชัน” ทวีความรุนแรงเป็นพายุโซนร้อน แล้ว จะทำให้กระทบ อีสาน เหนือ กลาง ตะวันออก มีฝนตกต่อเนื่อง

โพสต์เตือน ฝนจะหนักจริงๆ จากภาพถ่ายดาวเทียม himawari-BRIGTHNESS ล่าสุด ชี้ให้เห็นถึงพายุดิเปรสชั่น (96W) บริเวณด้านตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์ มีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อน มีทิศทางขึ้นไปทางจีนตอนใต้ ในช่วงวันที่ 6 กรกฎาคม นี้ ส่วน “หย่อมความกดอากาศต่ำ” กำลังแรง (97W) บริเวณทะเลจีนใต้ด้านตะวันออก มีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงขึ้นเป็นพายุดีเปรสชั่ มีทิศทางมุ่งสู่เวียดนามตอนบน ประกอบกับมีกระแสลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดแรงขึ้นในช่วงวันที่ 6-7-8-9-10 กรกฎาคม นี้ ส่งผลให้ด้านตะวันออกของภาคอีสานตอนบนและภาคเหนือ รวมถึง ภาคกลาง ภาคตะวันออก อาจจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากได้ในหลายพื้นที่ ในช่วงดังกล่าวนี้