“พยากรณ์อากาศ” จาก “กรมอุตุนิยมวิทยา” 7 วันข้างหน้า มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน และอ่าวไทย ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศลาวและเวียดนามตอนบน ทำให้บริเวณรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ และอีสานตอนบน มีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ในช่วงวันที่ 26 – 30 มิ.ย. 64 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ในช่วงวันที่ 26 – 27 มิย. มีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตก