ผู้ว่าฯ แม่ฮ่องสอน ร่วมปฏิบัติการบินลาดตระเวน สำรวจปริมาณเชื้อเพลิงคงเหลือในพื้นที่เสี่ยง พบยังมีไฟป่าเกิดขึ้นหลายแห่ง ออกคำสั่งห้ามเผาป่าเด็ดขาดไปจนถึง 30 เมษายน 2564

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 23 เมษายน 2564 นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ชัย จินดาพันธุ์ นายอำเภอขุนยวม และฝ่ายเลขานุการศูนย์ปฏิบัติการไฟป่า จ.แม่ฮ่องสอน

ร่วมปฏิบัติการบินลาดตระเวนเพื่อสำรวจปริมาณเชื้อเพลิงคงเหลือในพื้นที่เสี่ยง เพื่อนำผลการสำรวจมาประกอบการกำหนดมาตรการควบคุมการเผาอย่างเข้มข้น ตามข้อห่วงใยของปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การปฏิบัติการบินครั้งนี้ ดำเนินการในพื้นที่ตำบลขุนยวม ตำบลแม่เงา ตำบลแม่กิ๊ และตำบลแม่อูคอ อำเภอขุนยวม ซึ่งได้รับการสนับสนุนอากาศยานจากกองการบิน สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม