วันนี้ 3 ก.พ.64 เวลา 09.00 น. นายหมวดเอกวรศักดิ์ พานทอง ปลัดอำเภอเจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษรักษาการแทนนายอำเภอเวียงแหง จ.เชียงใหม่ เปิดเผยว่าพร้อมนายจักรกฤษณ์ ยานะพันธ์ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง นำกำลัง สมาชิก อส.ร้อย อส.อ.เวียงแหง ที่ 21 พร้อมด้วย นายสีทน แก้วฝั้น กำนันตำบลเมืองแหง สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ทหาร ร้อย ม.1 บก.ควบคุม ที่ 1 ฉก.ม.5 เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าไม้ ชม.5 สนธิกำลังร่วมลาดตระเวนป้องกันปราบปราการตัดไม้ทำลายป่า และป้องกันแก้ไขปัญหาเผาป่าเกิดหมอกควันไฟป่าค่า PM 2.5 ในพื้นที่อำเภอเวียงแหง ที่ผ่านมาเนื่องจากได้รับแจ้งจากราษฎรในพื้นที่ว่าพบมีการบุกรุกพื้นที่เขตป่าสงวน เพื่อเข้าครอบครองและขยายพื้นที่ทำกิน เจ้าหน้าที่ตรวจพบพื้นที่ถูกบุกรุกแผ้วถางหลายแปลง อยู่ในเขตป่า บริเวณหย่อมบ้านปางวัว หมู่ที่ 5 ตำบลเมืองแหง อำเภอเสียงแหง เนื้อที่เสียหาย ประมาณ 3 ไร่ แต่ไม่พบผู้กระทำความผิด เจ้าหน้าที่จึงร่วมทำการตรวจยึดพื้นที่ป่าที่ถูกทำลายส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีเพื่อสืบสวนหาตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษตามกฎหมายให้ถึงที่สุด สำหรับการจัดกำลังร่วมปฏิบัติการครั้งเป็นไปตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า ตามข้อสั่งการของจังหวัดเชียงใหม่ และที่ผ่านมาอำเภอได้เน้นย้ำให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้าน ให้ประชาสัมพันธ์ แจ้งราษฎรในพื้นที่ไม่ให้การบุกรุกแผ้วถางพื้นที่เขตป่าโดยเด็ดขาดต่อไป