นครราชสีมา – เปิดภาพมุมสูง!! น้ำลำน้ำมูล หลากท่วมนาข้าวเสียหายวงกว้าง

14 ตุลาคม 2563

เปิดภาพมุมสูง!! น้ำลำน้ำมูล หลากท่วมนาข้าวเสียหายวงกว้าง

ภาพมุมสูง ปริมาณน้ำมูลทะลักเข้าท่วมนาข้าวติดลำน้ำมูล นับ 100 ไร่ หลังเขื่อนพิมาย เดินเครื่องผลักดันน้ำลงสู่ลำน้ำมูลทุกวัน

วันที่ 14 ตุลาคม 2563 ปริมาณน้ำภายในเขื่อนพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง ทางโครงการศูนย์ส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ เร่งนำเครื่องผลักดันน้ำ จำนวน 6 เครื่อง มาติดตั้งเพื่อผลักดันน้ำภายในเขื่อนพิมาย ออกลงสู่ลำน้ำมูล เพื่อพร่องน้ำไว้รองรับมวลน้ำที่จะไหลเข้ามาสะสมอยู่ภายในเขื่อนพิมาย ไม่ให้มีปริมาณน้ำมากเกินจนเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนในเขตเศรษฐกิจของอำเภอ กับแหล่งโบราณสถานปราสาทหินพิมาย และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย

โดยล่าสุด หลังจากเขื่อนพิมายผลักดันน้ำลงสู่ลำน้ำมูล ทำให้ระดับน้ำในลำน้ำมูลเพิ่มสูงขึ้น จนเอ่อล้นตลิ่ง เข้าท่วมนาข้าวของเกษตรกร ใน ตำบลรังกาใหญ่ และตำบลท่าหลวง จำนวนกว่า 100 ไร่ โดยระดับน้ำท่วมสูง 50-60 เซนติเมตร ซึ่งจากภาพมุมสูง จะเห็นได้ว่า ปริมาณน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นได้เอ่อล้นตลิ่งไหลหลากเข้าท่วมนาข้าวที่อยู่ติดกับลำน้ำมูลเป็นวงกว้าง คาดว่า ปริมาณน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นอีกและขยายพื้นที่เสียหายออกไปมากขึ้น เนื่องจากยังคงมีมวลน้ำก้อนใหญ่ไหลเข้ามาสะสมภายในเขื่อนพิมายต่อเนื่องทุกวัน

เปิดภาพมุมสูง!! น้ำลำน้ำมูล หลากท่วมนาข้าวเสียหายวงกว้าง

เปิดภาพมุมสูง!! น้ำลำน้ำมูล หลากท่วมนาข้าวเสียหายวงกว้าง

TNNONLINE