วันที่ 5 ตุลาคม 2563 นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ริม (ม่อนแจ่มและพื้นที่ใกล้เคียง) เพื่อติดตามผลการดำเนินงานการควบคุมพื้นที่ และรับฟังปัญหา อุปสรรคการดำเนินงาน โดยได้ให้กำลังใจในการทำงานแก่เจ้าหน้าที่ และปลูกต้นรวงผึ้ง ในโอกาสนี้ด้วย จากนั้น เดินทางไปยังกองอำนวยการแก้ไขปัญหาที่ดิน ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ริม (ม่อนแจ่มและพื้นที่ใกล้เคียง) ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เพื่อตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ริม โดยมี ผอ.สปฟ.,  ผอ.สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่), ผู้แทนมูลนิธิโครงการหลวงหนองหอย, ผอ.สจป.ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน, ผอ.สจป.ที่ 4 สาขาพิษณุโลก และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมให้ข้อมูลด้วย