วันที่ 18 สค.2563 เวลา 13.00 น. นายกมล นวลใย ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) พร้อมด้วยนายสัมพันธ์ พุฒด้วง ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้เชียงใหม่ นำกำลังเจ้าหน้าที่ หน่วยป้องกันฯในสังกัด สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) และเจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยัคฆ์ไพร) ภาคเหนือ กว่า 100 นาย บูรณาการร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าทำการรื้อถอนอาคารสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำเขตป่าสงวนแห่งชาติ อ่างขางวิลล่า 1 ตามมาตรา 25 พ.ร.บ ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 เพื่อป้องกันและบรรเทาความเสียหายแก่ป่าสงวนแห่งชาติ ที่ สถานประกอบกิจการอ่างขางวิลล่า 1 บ้านคุ้ม หมู่ที่ 5 ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถ้าหากดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถทวงคืนผืนป่าได้ทั้งหมด 5 ไร่กว่า