เมื่อวันที่ 16 ส.ค. 63 เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฎิบัติการพิทักษ์ป่า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทหาร เจ้าหน้าที่พยัคฆ์ไพร เจ้าหน้าที่ บก.ปทส. และพวก ร่วมกันนำกำลังเข้าทำการตรวจสอบพื้นที่ป่าและได้ร่วมกันตรวจยึดพื้นที่สวนป่าถูกบุกรุก จำนวน 41 ไร่ เศษ เหตุเกิดบริเวณสวนป่าบ้านวงษา ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ตืน อ.ลี้ และบ้านแม่แนต จ.ลำพูน เบื้องต้นแจ้งเจ้าของผู้ครอบครอง ว่ากระทำความผิดกฎหมาย ว่าด้วยการแผ้วถาง ก่อสร้าง ยึดถือครอบครองทำประโยชน์ กระทำการใด ๆ อันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาต รายต่อมาได้ร่วมกันตรวจยึดพื้นที่ป่าบุกรุก พื้นที่ จำนวน 6 ไร่ เศษ มูลค่าความเสียหาย สี่แสนเก้าพันห้าร้อยสิบเจ็ดบาทถ้วน เหตุเกิดบริเวณสวนป่าบ้านวงษา ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ตืน และป่าแม่แนต ท้องที่บ้านวงษาพัฒนา หมู่ 1 อ.ลี้ จ.ลำพูน