นครราชสีมา – โคราชแล้งต่อเนื่อง! ลำน้ำสายหลักหลายแห่งแห้งขอด เห็นสันดอนดิน

29 กรกฎาคม 2563

สถานการณ์ภัยแล้ง จ.นครราชสีมา ลำน้ำสายหลักหลายแห่งแห้งขอด เห็นสันดอนดิน ประปาภูมิภาคต้องปรับลดแรงดันน้ำ

โคราชแล้งต่อเนื่อง! ลำน้ำสายหลักหลายแห่งแห้งขอด เห็นสันดอนดิน

29 กรกฎาคม 2563 สถานการณ์ภัยแล้งส่งผลให้ลำน้ำต่างๆในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมามีสภาพแห้งขอด โดยเฉพาะที่บริเวณสะพานข้าม ลำน้ำจักราช ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเคยใช้เป็นสนามแข่งเรือยาว ชิงถ้วยพระราชทานทุกปี ปรากฏว่า น้ำได้แห้งลงอย่างรวดเร็ว จนเห็นสันดอนดินโผล่กลางลำน้ำเป็นบริเวณกว้าง โดยลำน้ำจักราชแห่งนี้ เป็นจุดรับน้ำจากลำน้ำมูล และลำตะคอง ซึ่งการประปาส่วนภูมิภาค สาขาพิมาย จะสูบน้ำดิบจากลำน้ำจักราชไปใช้เป็นผลิตประปาจ่ายให้กับประชาชนใน 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอพิมาย อำเภอคง แล อำเภอห้วยแถลง ได้ใช้สอยอุปโภค-บริโภค

โคราชแล้งต่อเนื่อง! ลำน้ำสายหลักหลายแห่งแห้งขอด เห็นสันดอนดิน

นอกจากนี้ ปริมาณน้ำตามแหล่งเก็บกักน้ำในพื้นที่อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ยังคงแห้งขอด แม้จะมีฝนตกลงมาบ้าง แต่ไม่ได้เพิ่มปริมาณน้ำภายในคลองน้ำพื้นที่ตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง แต่อย่างใด ชาวบ้านยังคงได้รับผลกระทบขาดแคลนน้ำใช้อย่างหนักอยู่ในขณะนี้

โคราชแล้งต่อเนื่อง! ลำน้ำสายหลักหลายแห่งแห้งขอด เห็นสันดอนดิน

TNNONLINE