admin

About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 459 blog entries.
29 11 2020

เรดาร์กับชายฝั่ง

2019-11-29T10:09:14+07:00

เราทุกคนต่างทราบดีว่าประเทศไทยของเรามีความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่เป็นแ [...]

เรดาร์กับชายฝั่ง2019-11-29T10:09:14+07:00
27 11 2020

ข้อมูลจากดาวเทียม กับการช่วยเหลือเกษตรเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ

2019-11-27T15:08:31+07:00

    เศรษฐกิจของประเทศไทยต้องพึ่งพาการปลูกพืชเศรษฐกิจทั้ง 4 ชนิด ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง และอ้อย ที่สามารถใช้ข้อ [...]

ข้อมูลจากดาวเทียม กับการช่วยเหลือเกษตรเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ2019-11-27T15:08:31+07:00
27 11 2020

การใช้ประโยชน์ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมและข้อมูลภูมิสารสนเทศ เพื่อการจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน

2019-11-27T15:20:33+07:00

 จิสด้า (GISTDA) ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ข้อมูลจากดาวเทียมและภูมิสารสนเทศ ในฐานะเครื่องมือ ทรงประสิทธิภาพในการอนุรักษ์ [...]

การใช้ประโยชน์ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมและข้อมูลภูมิสารสนเทศ เพื่อการจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน2019-11-27T15:20:33+07:00
22 11 2020

สู้กับไฟ

2019-11-27T15:21:15+07:00

ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา สังเกตุได้ว่า เรามักจะได้ยินข่าวเกี่ยวกับไฟป่าเพิ่มมากขึ้น ไม่เพียงเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น แต่ด [...]

สู้กับไฟ2019-11-27T15:21:15+07:00
22 11 2020

เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศกับการแก้ไขปัญหาในชุมชน

2019-11-27T10:57:38+07:00

สถานการณ์โลกยุคปัจจุบันนับเป็นยุคแห่งข้อมูลข่าวสาร ทุกภาคส่วนล้วนต้องพึ่งพาข้อมูล และเทคโนโลยี เพื่อประกอบการตัดสินใจใน [...]

เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศกับการแก้ไขปัญหาในชุมชน2019-11-27T10:57:38+07:00
08 11 2020

สุวรรณภูมิ แผ่นดินทองคำ

2019-11-25T09:52:06+07:00

                  จากประวัติศาสตร์ของประเทศไทยเราเชื่อมโยงและติดต่อดินแดนภายนอกมาโดยตลอด ส่งผลให้เกิดการแลกเปลี่ยนมูลค่ [...]

สุวรรณภูมิ แผ่นดินทองคำ2019-11-25T09:52:06+07:00
25 10 2020

การแก้ปัญหาภัยแล้งด้วยดาวเทียมและเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

2019-10-31T08:18:28+07:00

ภัยแล้งเป็นหนึ่งในภัยพิบัติที่ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนซึ่งเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้ง โดยหนึ่งในวิธีการป้องกันและแ [...]

การแก้ปัญหาภัยแล้งด้วยดาวเทียมและเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ2019-10-31T08:18:28+07:00
17 10 2020

ดาวเทียมสามารถช่วยเหลือภัยน้ำท่วมได้อย่างไร

2019-11-21T13:19:12+07:00

เมื่อเกิดภัยพิบัติน้ำท่วม สิ่งสำคัญอย่างยิ่งคือข้อมูลที่นำไปใช้แก้ปัญหาเพื่อบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้น โดย ภาพถ่ายดาว [...]

ดาวเทียมสามารถช่วยเหลือภัยน้ำท่วมได้อย่างไร2019-11-21T13:19:12+07:00
30 09 2020

ติดตามสถานการณ์ค่าฝุ่น PM 2.5

2019-10-02T18:55:47+07:00

วันที่ 2 ต.ค. 2562 เมื่อเวลา 11.14 น. และ 12.41 น. ข้อมูลภาพจากดาวเทียมระบบ MODIS ไม่พบค่าฝุ่นละออง PM2.5 เนื่องจากมีปร [...]

ติดตามสถานการณ์ค่าฝุ่น PM 2.52019-10-02T18:55:47+07:00
30 09 2020

คลื่นซัดซากสาหร่าย คลุมหาดวนฯปราณบุรี นทท.ไม่กล้าลงเล่นน้ำ

2019-09-30T10:26:54+07:00

(ข่าว/ภาพ วิมล ทับคง) นักท่องเที่ยวไม่กล้าลงเล่นน้ำทะเล ที่ชายหาดวนอุทยานปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หลังพบว่าบริเว [...]

คลื่นซัดซากสาหร่าย คลุมหาดวนฯปราณบุรี นทท.ไม่กล้าลงเล่นน้ำ2019-09-30T10:26:54+07:00
Load More Posts